Propozycje zadań na środę 6 maja

  1. Robimy porządki – ćwiczenia w klasyfikowaniu. Zgromadźcie na dywanie wasze wszystkie książki.

W tym czasie rodzic układa ze skakanek lub sznurka dwie pętle.                                                                                                      Zadania dla dziecka:                                                                                                                                                                           - Do jednej pętli włóż wszystkie duże książki, do drugiej – książki małe.                                                                                      Kolejnym zadaniem jest segregacja ze względu na ilustrację – dziecko wybiera dowolną książkę i odkłada do właściwej pętli książki kolorowe lub te bez obrazków. Następnym kryterium podziału jest grubość książki. Dziecko wkłada do jednej skakanki książki grube, do drugiej – cienkie. Można też zaproponować podział ze względu na dwie cechy: w jednej skakance duże kolorowe, w drugiej – małe bez ilustracji. Dziecko, którego książki nie pasują do żadnego zbioru, odkładają je na dywan. Jeśli dziecko jest nadal zainteresowane zabawą, można eksperymentować z częścią wspólną zbioru: do jednej skakanki książki duże i grube, do drugiej – duże i cienkie. Wówczas rodzic wyjaśnia, że książki duże pasują do obu skakanek. Łączy wtedy skakanki, zaznaczając część wspólną.

  1. „Zamek dla księżniczki, zamek dla rycerza” – zabawa konstrukcyjna. Do zabawy wykorzystajcie różne klocki. Zdjęcia waszych budowli zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
  2. Pora na gimnastykę. Zaproście mamę lub tatę do wspólnej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

  1. Posłuchajcie wiersza „Pan poeta” – ilustrujcie gestem jego treść.

Pan poeta wiersze pisze, piórem lub na klawiaturze.

(odwrócenie jednej dłoni wnętrzem do góry; palec drugiej dłoni naśladuje ruch pisania piórem, stukanie paluszkami w klawiaturę)

Aby czytać je codziennie mogły dzieci małe, duże.

(ułożenie jednej dłoni w pozycji pionowej w kierunku twarzy, palcami drugiej dłoni naśladowanie przekładania stron w książce)

Gdy pomysły ma już w głowie, zapisuje je dokładnie.

(dotknięcie palcem czoła, naśladowanie pisania piórem)

Skoro pomysł wpadł do głowy, to być może też wypadnie.

(dotknięcie palcem wskazującym czubka głowy, naśladowanie pisania jednym palcem na rozłożonej dłoni)

  1. Wykonajcie zakładkę do książki z wykorzystaniem materiałów dostępnych w domu. 6. A na koniec zadania matematyczne w kartach pracy.

POWODZENIA