Propozycje zadań na środę 29 kwietnia

  1. Zaczynamy od gimnastyki:

Gimnastyka z piłką dla chłopców https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

Gimnastka dla dziewczynek https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

  1. Nie tylko dorośli są twórcami wynalazków. Dzieci też mają swoje sukcesy.

https://www.youtube.com/watch?v=x-_DDLchUt8

  1. Poćwiczymy sobie liczenie. Przygotujcie liczmany. Mogą to być np. kredki, małe klocki, zakrętki …

Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło 5 kredek. W drugim rzędzie 7, a w kolejnym rzędzie 4 kredki. Następnie rodzic pyta, ile kredek trzeba dołożyć do pierwszego rzędu, żeby było 10, ile do następnego i do kolejnego. Proszę następnie zachęcić dziecko, aby przeliczało na palcach i podawało kolejno odpowiedzi: Ile trzeba dołożyć do 6, żeby było 10? Ile trzeba dołożyć do 2, żeby było 10? Ile trzeba dołożyć do 7, żeby było 10. Tego typu zabawy można prowadzić z dzieckiem kilka razy w tygodniu.

  1. A teraz mała porcja ruchu https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
  1. Pobawimy się głoskami. Gdy usłyszysz głoskę np. r klaśnij (zabawę można powtarzać zmieniając głoski). Rodzic mówi powoli słowa, gdy dziecko usłyszy słowo rozpoczynające się ustaloną głoską klaszcze.

internet - rower - motor - auto - samolot - okulary - Afryka - radio - fortepian - rakieta - odkurzacz - komputer...

  1. A teraz posłuchajcie piosenki pt: „Wynalazki”.

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA