Misja przedszkola

 

  1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
  2. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
  3. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
  4. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.
  5. Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
  6. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza.
  7. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
  8. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci.
  9. Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.