Innowacja

Radosne poznawanie świata wszystkimi zmysłami - innowacja pedagogiczna według koncepcji dr Marii Montessori

 

 W grupie VII " Pszczółki od 2014 roku jest realizowana innowacja pedagogiczna według systemu pedagogicznego dr Marii Montessori. Codzienną pracę w grupie, planujemy w oparciu o program; "Odkryjmy Montessori raz jeszcze" oraz o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Podstawowym założeniem naszej pracy z dziećmi jest radosne poznawanie świata z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, w toku aktywnej pracy, doświadczania, w specjalnie przygotowanym otoczeniu. Taki " mały mikroświat - makroświata". Istota pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że każde dziecko powinno rozwijać się zgodnie z własnymi możliwościami, zainteresowaniami i umiejętnościami. Dziecko samo planuje swój rozwój w toku tzw. "pracy własnej". Maria Montessori mawiała :, "Dziecko jest budowniczym samego siebie". Proces nauczania jest skuteczny, gdy wokół dziecka panuje atmosfera szacunku dla jego wysiłku; cisza i spokój, brak pośpiechu, oceniania i rywalizacji, kiedy ma do dyspozycji  pomoce naukowe (materiał rozwojowy). Nauczyciel pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, pomaga osiągnąć koncentrację, samodzielność i wiarę we własne możliwości. Uczy porządku i zamiłowania do pracy, pomaga w osiągnięciu samodyscypliny. Uniezależnianiu się od nagrody. Podstawową formą naszej pracy z dziećmi są lekcje indywidualne i z całą grupą. Ważnym elementem pedagogiki Marii Montessori są "lekcje ciszy", które umożliwiają dziecku skupienie i koncentrację.