Harmonogram i plan współpracy z rodzicami 2019/2020

GRUPA I „SKRZATY”

                                                                                        HARMONOGRAM

WRZESIEŃ

- Zebranie organizacyjne;

- Jesienny festyn rodzinny "Jak szybko gna wiatr";

 

PAŹDZIERNIK

-  wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga "Karmelek" 18.10.;

- zebranie z rodzicami nt. obserwacji wstępnych: 21.10. godz. 17.00;

 

LISTOPAD

- dzień życzliwości;

- dzień pluszowego Misia;

- dzień praw dziecka - 20. listopada;

- zajęcia ruchowe z Panem Rafałem - tatą Nikodema;

 

GRUDZIEŃ

- Mikołajki;

- "Nasza rodzina" - spotkanie z rodzicami;

- kiermasz Bożonarodzeniowy;

- teatr nauczyciele dzieciom - zimowe przedstawienie;

- wyjazd na przedstawienie pt. "Piotruś Pan";

 

STYCZEŃ

- bal karnawałowy;

- dzień Babci i Dziadka;

 - wyjazd na przedstawienie pt. "Cudowna lampa Aladyna";

LUTY

 

MARZEC

- powitanie wiosny;

- zajęcia otwarte z rodzicami;

 

KWIECIEŃ

 

MAJ

- dzień Mamy i Taty

 

CZERWIEC

- dzień dziecka

- teatr nauczyciele dzieciom

- zebranie z rodzicami

- festyn sportowy

 

 

                                                                               PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAM

 

CEL OGÓLNY:

 • Pogłębianie współpracy pomiędzy rodzicami a przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i środowiska lokalnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Utrwalenie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.
 • Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola.
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości rodziców poprzez spotkania informacyjne, warsztaty.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.
 1. Organizacja spotkań z rodzicami:
 • Spotkanie organizacyjne - przypomnienie rodzicom: dokumentacji przedszkola (statut, procedur obowiązujących                  w przedszkolu, programów realizowanych w grupie, podstawą programową) - wrzesień;
 • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, ramowy rozkład dnia, wyprawka, rada rodziców (wrzesień);
 • Spotkanie informacyjne – omówienie arkuszy obserwacyjnych dzieci (październik), spotkanie warsztatowe – wprowadzenie do programu przeciwdziałania agresji, jako drodze do nauki prawidłowego wyrażania emocji przez dzieci;
 • Spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze połączone z zajęciami otwartymi – omówienie spraw bieżących grupy (grudzień);
 • Spotkanie wprowadzające rodziców do zrozumienia sylabowej nauki czytania metodą Cieszyńskiej – warsztaty – pokaz umiejętności dzieci; (marzec);
 • Spotkanie podsumowujące rok szkolny – omówienie arkuszy obserwacyjnych, spraw bieżących (czerwiec);
 • Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, spotkań indywidualnych (cały rok, wg potrzeb, po wcześniejszym umówieniu).
 1. Pedagogizacja rodziców:
 • Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości (cały rok).
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu (wg potrzeb/cały rok).
 • Zachęcenie rodziców/dziadków do czytania wierszy/bajek/baśni w przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (cały rok).
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu grupy – zapraszanie do miejsc pracy, czytanie książek, bycie „ekspertem” itp.
 • Wprowadzenie programu „Popatrz, posłuchaj…” jako elementu prawidłowego wyrażania emocji przez dzieci;
 • Udostępnianie rodzicom, interesujących i pogłębiających wiedzę artykułów (segregator, tablica przy sali, cały rok).
 • Spotkanie z rodzicami nt. „Nauki czytania metodą sylabową”.
 1. Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania:
 • Prowadzenie zajęć otwartych, obserwacja dzieci na tle grupy.
 • Konsultacje z nauczycielem, rozmowy indywidualne (cały rok, wg potrzeb).
 1. Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola i grupy:
 • Gromadzenie materiałów do kącików tematycznych (cały rok).
 • Pomoc w przygotowaniu rekwizytów, strojów do uroczystości, imprez (wg potrzeb).
 • Pomoc w dekoracji choinki grupowej/ ozdób na kiermasz.
 • Zbiórka makulatury, nakrętek, baterii (cały rok).
 • Przynoszenie kartek do kolorowania, kolorowanek, zabawek itp. (wg potrzeb i możliwości).
 • Wsparcie akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” – przynoszenie pokarmu dla zwierząt ze schroniska (listopad/grudzień).
 • Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym (grudzień) – pieczenie ciast, zakup ozdób.
 • Wsparcie projektów edukacyjnych poprzez udział rodziców jako ekspertów w określonej dziedzinie.
 • Wsparcie rodziców w wyjściach i wycieczkach poza teren przedszkola.
 1. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych i grupowych:
 • Zapoznanie rodziców z harmonogramem uroczystości przedszkolnych i planowanych wyjść poza teren przedszkola (wrzesień).
 • Pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych i grupowych (cały rok/wg potrzeb).
 • Udział w festynach: Zakończenie lata,(s. I); z okazji Dnia Sportu (s. II).